LEKTION 4 cirkel

I lektionen lär vi oss två olika övergångar mellan varv och skillnaden mellan att starta med en magisk ring och luftmaskor.

För att virka en cirkel behöver du också kunna öka, i lektionen ska vi se hur olika mönster kan se ut och hur du gör en ökning.

virka cirkel

VIRKA EN CIRKEL

En cirkel virkas i en spiral. Precis som när du virkar en fyrkant är cirkeln uppbyggd av varv, men i en cirkel är varven runda. Ju fler varv du virkar desto större cirkel får du. Grunden till att få en platt cirkel är att göra ökningar när du virkar spiralen. Du kan virka en cirkel på olika vis och vi ska testa virka de olika varianterna. De två sakerna du kan variera när du virkar en cirkel:

  • Hur du startar: med magisk ring eller luftmaskor
  • Hur du gör övergången mellan varven: öppna varv eller stängda varv

TVÅ SÄTT ATT STARTA

När du virkar en cirkel kan du starta på två olika sätt. Antingen gör du en magisk ring eller så gör du en ring av luftmaskor (lm). Valet av start påverkar hur mitten av den virkade cirkeln blir att se ut.

  • Start magisk ring: du får en tät mitten
  • Start luftmaskor: du får ett hål i mitten
magisk ring
ring av luftmaskor

TVÅ SÄTT ATT BYTA VARV

När du virkar en cirkel kan du göra övergången mellan varven på två olika sätt. Du kan göra öppna eller stängda varv.

  • Öppna varv: du virkar bara på och gör inget särskilt mellan varven
  • Stängda varv: varje varv avslutas med en smygmaska (sm) och börjar med en luftmaska (lm)
virka öppna avrv
virka stängda varv

Fördelen med öppna varv är att övergången mellan varven inte blir att synas på det färdiga arbetet. Som ni ser i cirkeln med stängda varv är det en linje genom hela cirkeln där varvsbytet var. Jag tycker att det är enklare att virka öppna varv, men det är en smaksak.

Stängda varv är bäst vid färgbyte. Färgbytet blir snett om du byter färg i en cirkel med öppna varv. Vi ska gå igenom färgbyte mer i detalj i lektion 6. Nu räcker det med att bara veta om att det finns fördelar med att lära sig virka med stängda varv.

virka öppna varv byta färg
virka stängda varv byta färg

DE OLIKA TEKNIKERNA FÖR ATT STARTA

Nu ska vi börja virka cirklar. Vi tittar först på de olika sätten att starta cirkeln. När jag visar de olika teknikerna i videorna här nedan utgår jag från ett mönster som tyddligör skillnaden mellan de olika starterna.

STARTA MED EN RING AV LUFTMASKOR

Här startar vi cirkeln med en ring av luftmaskor.

STARTA MED EN MAGISK RING

Här startar vi cirkeln med en magisk ring.

DE OLIKA TEKNIKERNA FÖR ATT BYTA VARV

Efter att vi lärt oss starta en cirkel ska vi nu börja virka själva cirkeln och titta på de olika sätten att byta varv. Du kan virka med öppna eller stängda varv. Jag kommer från och med nu alltid starta med en magisk cirkel. Men teknikerna för att byta varv fungerar på samma sätt om du valt att starta med en ring av luftmaskor.

ÖPPNA VARV

Här virkar jag ett mönster med öppna varv. Som du märker är öppna varv enkelt att göra, principen går egentligen ut på att du inte gör någonting särskilt vid varvsbyte. Du virkar bara på som vanligt.

För att virka en cirkel behöver du göra flera ökningar. Att öka innebär att du virkar två maskor i samma maska.

STÄNGDA VARV

Här virkar jag ett mönster med stängda varv. Till skillnad från de öppna varven ska vi nu göra en speciell övergång mellan varven. När du virkar stängda varv ska alla varv:

  • Avslutas med en smygmaska (sm)
  • Startas med en luftmaska (lm)